اخبار برگزیده

عاقبت ما کشتی دل را به دریای جنون انداختیم

عاقبت ما کشتی دل را به دریای جنون انداختیم
عاقبت عشق زمینی را به عشق آسمانی باختیم

تا رها گردیم از دلواپسی در آنسوی خط زمان
ما در عرش کبریایی خانه ای از جنس ایمان ساختیم

با تو ام بانی عالم با تو ام ای مهربانم
ای تو خورشید فروزان من شبم شب را بسوزان

کوچکم با قطره بودن راهی ام کن سوی دریا
عاقبت باید رها شد روزی از زندان دنیا

سیر در دنیای معنا بی زمان و بی مکان
وصل در عین جدایی زندگی با جان جان

عاشقان در شوق پروازند از این خاکدان
چون که باشد پای یک عشق خدایی در میان


عاقبت ما کشتی دل را به دریای جنون انداختیم

عاقبت ما کشتی دل را به دریای جنون انداختیم

عاقبت ما کشتی دل را به دریای جنون انداختیم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها